مرکز زبان گلدیس

ورود
Be the miracle

دوره‌های آموزشی
ترمی و فشرده

رده‌های سنی
از خردسال تا بزرگسال

آماده‌سازی آزمون‌های
IELTS و TOEFL

نشانی و تلفن شعبه‌ها

شعبه اول

مریوان، فاز ۱ بهاران، جنب شورای شهر

۰۸۷ ۳۴۶ ۱۱۸۴۲

شعبه دوم

مریوان، مركز زبان اسرا، نبش بلوار معلم

۰۸۷ ۳۴۵ ۴۴۸۰۶

شعبه سوم

کانی دینار، خیابان اصلی مریوان سنندج

۰۸۷ ۳۴۶ ۲۰۴۸۵

© 2020 Goldis Language Centre